Kontaktujte nás


Vyplněním kontaktního formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. 

Lukáš 

Zakázky / výroba / provoz

+ 420 722 690 400

info@balumo.cz

Barbora

Fakturace / reklamace / servis

+ 420 724 963 131

barbora@balumo.cz

BALUMO - Lukáš Moulis


Za Dráhou 776 

281 51 Velký Osek


adresa sídla:

Západní 222

280 02 Ovčáry


IČ: 74762681      DIČ:CZ8912310847

+420 722 690 400

info@balumo.cz

zapsán u OŽÚ Magistrát města Hradec Králové č.j. 28/2020/OŽÚ/J/5, Sp. značka 28/2020/OŽÚ/J

BALUMO na Firmy.cz